На 23 август ще бъде официално открит реставрираният мост Колю Фичето – емблемата на Бяла, съобщи кметът на Община Бяла, Димитър Славов. В момента се работи върху интериора на музея и посетителския център. Проектът се очаква да приключи през юни, а стопанисването му ще бъде поверено на Общинско предприятие „Комунални дейности и услуги“

В рамките на проекта, финансиран с европейски средства, е извършена консервация и реставрация на Беленския мост на Колю Фичето. В непосредствена близост до моста е построена двуетажна сграда за туристическо обслужване на обекта, както и е изградена необходимата техническа инфраструктура и облагородена зоната около Беленския мост.

В сградата за туристическото обслужване на обекта ще се помещават: ресторант/заведение за хранене с около 50 места с възможност за панорамно наблюдение на паметника на културата, галерия с експозиция за историята на моста и восъчни фигури, обслужващи помещения, зала за прожекции, магазинче за сувенири, оборудване за 3D мапинг шоу програми.

Съгласно изготвения и одобрен от финансовия посредник (Регионален фонд за градско развитие“ АД) бизнес план по проекта е предвидено, че след приключване на дейностите изграденият обект ще реализира приходи от следните основни направления:

билети за посещение;
беседи към билетите за посещения;
продажба на сувенири;
приходи от ресторант/заведение за хранене.

Обектът е планиран да бъде въведен в експлоатация през юни 2024 г., като според одобрения бизнес план трябва да започне да генерира приходи веднага след пускането му в действие. Основните приходи ще бъдат генерирани от ресторанта, който се очаква да осигурява основните средства за поддръжка на обекта и изплащането на заема за реализация на проекта.

Затова се предлага стопанисването му да се извършва чрез Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- Бяла. За изпълнение на тези дейности е необходимо увеличаване на числения състав на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги” с 20 щатни бройки, които да обслужват и извършват новите дейности.